1 % podatku dla Społecznego Ogniska Baletowego

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz  Stowarzyszenia Przyjaciół Tańca w Lublinie, celem wsparcia działalności Społecznego Ogniska Baletowego prowadzonego przez naszą organizację od 1989 roku.

Pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane  na  uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej i artystycznej dla dzieci i młodzieży uczęszczających na nasze zajęcia oraz na dofinansowanie potrzeb lokalowych.

Dane do przekazania  podatku:

Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca

ul. Lwowska 11

20-128 Lublin

Nr. KRS: 0000035893

Numer rachunku:  97 1020 3150 0000 3502 0003 2045

Dziękujemy za Państwa wsparcie!

1 procent podatku.jpgBAL KOSTIUMOWY 2015

Zapraszamy na nasz BAL KOSTIUMOWY 2015:

dla uczniów SOB, ktory odbędzie się 24 stycznia (sobota) o godz.10.00 w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Wallenroda 4A. 

Zapraszamy uczniów wszystkich grup!

fot. Krzysztof Mela

Zapisy do SOB - ważne informacje

Wstępnego zapisania dziecka do SOB można dokonać za pomocą Formularza Zgłoszeniowego. 

Prosimy o podanie imienia i nazwiska  oraz dokładnej daty urodzenia dziecka (dzień, miesiąc, rok) co  umożliwi przypisanie dziecka do odpowiedniej grupy wiekowej.

Warunkiem umieszczenia dziecka na liscie uczniów SOB jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna dziecka  Kwestionariusza Osobowego Ucznia oraz opłacenie wpisowego w wysokości 150 zł. (dotyczy to nowych uczniów).

Kwestionariusze Osobowe Ucznia są do pobrania w Sekretariacie SOB. Nowy wzór Kwestionariusza Osobowego Ucznia obowiązuje wszystkich uczniów .

Plan zajęć  zostanie podany na zebraniu organizacyjnym rozpoczynającym rok szkolny 2014/2015 dnia 4 września ( czwartek) o godz. 17. 00