Nauka w Ognisku obejmuje dział dziecięcy i młodzieżowy, trwa 13 lat.

W tym czasie nasi uczniowie poznają zasady tańca klasycznego, które następnie są bazą do opanowania innych technik tanecznych, głównie tańca współczesnego.

To w jaki sposób uczymy baletu przychodzące do nas dzieci, przynosi wiele efektów wychowawczych: dzieci uczą się dyscypliny zespołowej oraz dyscypliny wewnętrznej, są lepiej zorganizowane, świadome swoich decyzji, kreatywne. Mają wyrobione poczucie estetyki, stają się otwarte na piękno, ład, harmonię i porządek.

Posiadamy bogaty wachlarz zajęć, dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży.

Zakres nauczania obejmuje:

  • techniki taneczne (tańca klasycznego, charakterystycznego i współczesnego)
  • techniki uzupełniające (barre au sol, Pilates)
  • taniec klasyczny, ludowy, charakterystyczny, współczesny, historyczny i estradowy
  • akrobatyka
  • rytmika z umuzykalnieniem
  • audycje muzyczne
  • historia tanca i baletu
  • pantomima, gra aktorska, emisja glosu

Nasz dział dziecięcy to 9 lat a młodzieżowy to 4 lata. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Ogniska Baletowego.

W grupach najmłodszych naukę technik tanecznych rozpoczynamy zawsze od ustawienia sylwetki przyszłego tancerza, opanowania swojego ciała, świadomości ruchu i jego koordynacji. W grupach starszych dążymy do osiągnięcia właściwego stopnia sprawności ruchowej i wyrazu artystycznego przez opanowanie ćwiczeń przy drążku (exercice), na środku sali (adagio i allegro).

Program nauczania realizowany jest przez wszystkich uczniów, którzy przechodzą przez zajęcia uzupełniające ich edukację baletową. Służą temu zajęcia: z akrobatyki, podczas których uczniowie podnoszą ogólną sprawność fizyczną i niezbedną elastyczność, nauka rytmiki z umuzykalnieniem, która wyrabia wrażliwość na różne formy rytmu muzycznego oraz nauka historii tańca i baletu, która pozwala im poznać genezę tańca na przestrzeni wieków z uwzględnieniem elementów składowych widowiska baletowego oraz twórczości artystycznej wybitnych tancerzy, choreografów i kompozytorów.

Dopiero po osiagnięciu określonego stopnia sprawności, rozpoczynamy nauke tańca en pointes. Technika tańca na pointach zarezerwowana jest dla uczniów z wyjątkowymi predyspozycjami fizycznymi.

Na zakończenie każdego roku szkolnego, nasi uczniowie występują na scenie w Koncertach Rocznych, gdzie mogą się wykazać przed publicznością (zwykle nasz koncert ogląda 1500 osób) swoimi umiejętnościami tanecznymi i aktorskimi.

Każdy Koncert Roczny to osobne widowisko baletowe, ze specjalnie opracowanym librettem, w pełnej oprawie scenicznej (kostiumy, scenografia, muzyka, światła i reżyseria). Do udziału zapraszamy również wyjątkowych gości, którzy na co dzień występują na największych scenach baletowych: soliści baletu Teatru Wielkiego Opery i Baletu im. S. Kruszelnickiej we Lwowie, Szkoły Baletowej we Lwowie oraz Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie.