Alicja Kowalczyk

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii (ze specjalnością pedagogika w zakresie pracy kulturalno-oświatowej) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższego Zawodowego Studium Tanecznego w Warszawie gdzie przez 4 lata uczestniczyła w zajęciach z legendarnymi postaciami związanymi ze sztuką tańca w Polsce m. in. Marią Gwardys (technika tańca klasycznego), Jerzym Gogołem - pedagogiem i choreografem Teatru Wielkiego Opery i Baletu w Warszawie (technika i taniec charakterystyczny), Elżbietą Romonow (historia tańca i baletu), Jadwigą Hryniewiecką (polskie tance narodowe), Janiną Marcinkową (taniec ludowy) i Jadwigą Chojnacką (taniec historyczny).

Od 1982 związana z SOB (prowadziła zajęcia z technik tanecznych i tańca w grupach młodszych), od 1 września 1990 roku pełni funkcję dyrektora SOB. Pedagog i choreograf, w SOB prowadzi zajęcia z tańca oraz z historii tańca i baletu.

Od 1995 roku organizuje i współtworzy Międzynarodowe Dziecięco-Młodzieżowe Spotkania Baletowe jako współautorka scenariuszy i kierownik artystyczny.

Jej wieloletnia działalność na rzecz upowszechniania kultury polskiej przyniosła jej liczne nagrody i odznaczenia m. in. "Zasłużony działacz kultury", Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego z okazji Jubileuszu 45-lecia i 50-lecia Społecznego Ogniska Baletowego, Medal Prezydenta Lublin, odznakę „Przyjaciel Dziecka” oraz dwukrotnie Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2017 roku z okazji Jubileuszu 60-lecia SOB i 700-lecia Lublina otrzymała od Prezydenta Miasta Lublin Medal wybity z tej okazji.

Walentyna Łysenkowa

Profesor w katedrze choreografii Narodowego Białoruskiego Uniwersytetu Kultury i Sztuki. Współpracuje ze Społecznym Ogniskiem Baletowym od 1990 roku. Prowadzi zajęcia z techniki tańca klasycznego i przygotowuje dla nas choreografie.

 

Henryk Jeż

Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie i Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w Moskwie na wydziale pedagogicznym. W latach 1980-1985 tancerz Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Od 1990 roku pedagog Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. R. Turczynowicza w Warszawie. Przygotował wielu uczniów do konkursów tańca w kraju i zagranicą. W 2001 roku został umieszczony na liście ekspertów oświaty Ministerstwa Edukacji Narodowej w dziedzinie tańca klasycznego. Dwukrotny Laureat nagrody Indywidualnej I i II stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce. Na XV Ogólnopolskim Konkursie tańca im. Wojciech Wiesiołowskiego w Gdańsku w 2007 roku otrzymał medal za pracę i zaangażowanie w przygotowaniu uczniów do konkursu. Na III Międzynarodowym Konkursie Baletowym w Szczecinie „Złote Pointy 2010” nagrodzony jako pedagog prowadzący zdobywcę tytułu najlepszego absolwenta szkół baletowych w Polsce. Na XVIII Ogólnopolskim Konkursie Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego w Gdańsku w 2013 roku otrzymał medal okolicznościowy za opracowanie lekcji konkursowej dla chłopców oraz za przygotowanie laureatów. Obecnie przygotowuje ucznia klasy VI Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie Stanisława Węgrzyna (stypendysty z fundacji Dzieci Uzdolnionych) do Międzynarodowego Konkursu Baletowego w Rydze.

 

Sergiusz Najenko

Tancerz, choreograf, pedagog Teatru Narodowego Opery i Baletu im. S. Kruszelnickiej we Lwowie, współpracuje z Państwową Szkołą Baletową we Lwowie.

Przygotowuje dla nas układy choreograficzne oraz od dłuższego czasu przyjeżdża do Lublina ze swoimi uczniami ze Lwowa, którzy występują dla polskiej widowni podczas Koncertów Rocznych i Międzynarodowych Dziecięco-Młodzieżowych Spotkań Baletowych.

 

Ewelina Kruk

Absolwentka Społecznego Ogniska Baletowego, Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki (kierunek: Sztuka Choreografii, specjalizacja: artysta, tancerz, pedagog i choreograf). Artysta baletu w Operze i Filharmonii Podlaskiej i Teatru Rampa.

Współpracuje z SOB gdzie prowadzi zajęcia z techniki tańca klasycznego i tańca charakterystycznego, przygotowuje choreografie do Koncertów Rocznych i Międzynarodowego Wieczoru Tańca odbywającego się podczas Międzynarodowych Dziecięco – Młodzieżowych Spotkań Baletowych.

W 2017 przygotowała choreografie do Koncertu Jubileuszowego w którym wystąpiła też jako nasz Gość Specjalny.

 

AGNIESZKA BIDACHA

Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. L. Różyckiego w Bytomiu, studia wyższe w  Institute of Dance Arts na Uniwersytecie im. Antona Brucknera w Linz w Austrii (tytuł: Bachelor of Arts in Movement Research, Performance & Pädagogik) oraz prawo na UMCS w Lublinie. Studiowała też taniec współczesny w Rotterdam Dance Academy w Holandii. Jest ponadto instruktorem jogi, ukończyła kurs instruktora hatha-jogi przy TKKF w Toruniu. Uczestniczyła w wielu warsztatach i kursach z zakresu tańca współczesnego i jogi w Polsce i za granicą m.in. w Belgii, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, Szwajcarii, Austrii i na Węgrzech. Jest pedagogiem w Społecznym Ognisku Baletowym od 2006 roku.


MAGDALENA LITWIN, dominika puacz

Prowadzą zajęcia z rytmiki i umuzykalnienia z młodszymi grupami naszych uczniów.

Aleksandra Brulińska

Prowadzi zajęcia z tańca w grupach najmłodszych.

Aleksandra jarecka

Od 2018 rozpoczyna pracę w Ognisku prowadząc zajęcia z tańca współczesnego oraz jazzu w grupach zaawansowanych naszych uczniów.

Absolwentka Społecznego Ogniska Baletowego, III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej  oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. Im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie na kierunku fortepian i rytmika. Studentka drugiego roku studiów magisterskich lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Od 2010 do 2017 tancerka Teatru Muzycznego w Lublinie. W 2014 uzyskała dyplom artysty- tancerza wydany przez ZASP- Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji, członka International Federation of Actors. W 2017 otrzymała kontrakt w jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych teatrów rewiowych w Paryżu- LA NOUVELLE EVE, gdzie tańczyła w głównej obsadzie słynnego spektaklu ,,Paris, je t’aime”. Swój warsztat doskonaliła między innymi w Sydney Dance Company w Australii.

 

Sofia Kiykovska  

Absolwentka Lwowskiej Szkoły Baletowej i Sportowej i tancerki Teatru Muzycznego w Lublinie, dzielić się będzie swoim doświadczeniem na zajęciach z akrobatyki z małymi i średnimi grupami Ogniska. W nowym roku szkolnym prowadzi tez zajęcia z baletu klasycznego w grupach młodszych.


Bozena Hetel-Gajos

Prowadzi zajęcia z tańca ludowego z młodszymi i średnimi grupami naszych uczniów.