Od 1995, co dwa lata organizujemy Międzynarodowe Dziecięco-Młodzieżowe Spotkania Baletowe, podczas których naszymi gośćmi byli już młodzi tancerze z Belgii, Bułgarii, Białorusi, Czech, Chin, Rosji, Szkocji i Ukrainy. Najnowsza edycja odbyła się w 2017 roku.

Podczas warsztatów tańca prowadzonych przez międzynarodową kadrę choreografów nasi goście wspólnie z uczniami Ogniska, nie tylko doskonalą swoje umiejętności ale i poznają nowych przyjaciół. Efektem finalnym Spotkań jest wspólny Międzynarodowy Wieczór Tańca. Spektakl reżyserowany jest przez Nataszę Ziółkowską-Kurczuk.