Zapisy do SOB - ważne informacje

Wstępnego zapisania dziecka do SOB można dokonać za pomocą Formularza Zgłoszeniowego. 

Prosimy o podanie imienia i nazwiska  oraz dokładnej daty urodzenia dziecka (dzień, miesiąc, rok) co  umożliwi przypisanie dziecka do odpowiedniej grupy wiekowej.

Warunkiem umieszczenia dziecka na liscie uczniów SOB jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna dziecka  Kwestionariusza Osobowego Ucznia oraz opłacenie wpisowego w wysokości 150 zł. (dotyczy to nowych uczniów).

Kwestionariusze Osobowe Ucznia są do pobrania w Sekretariacie SOB. Nowy wzór Kwestionariusza Osobowego Ucznia obowiązuje wszystkich uczniów .

Plan zajęć  zostanie podany na zebraniu organizacyjnym rozpoczynającym rok szkolny 2014/2015 dnia 4 września ( czwartek) o godz. 17. 00