Formularz Zgłoszeniowy

 

Społeczne Ognisko Baletowe w Lublinie

Adres:

ul. HEMPLA 6

20-008 Lublin

 

tel/fax (81) 53 297 61

email: balet@balet.lublin.pl