Zapisy do SOB - ważne informacje

Wstępnego zapisania dziecka do SOB można dokonać za pomocą Formularza Zgłoszeniowego. 

Prosimy o podanie imienia i nazwiska  oraz dokładnej daty urodzenia dziecka (dzień, miesiąc, rok) co  umożliwi przypisanie dziecka do odpowiedniej grupy wiekowej.

Warunkiem umieszczenia dziecka na liscie uczniów SOB jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna dziecka  Kwestionariusza Osobowego Ucznia oraz opłacenie wpisowego w wysokości 150 zł. (dotyczy to nowych uczniów).

Kwestionariusze Osobowe Ucznia są do pobrania w Sekretariacie SOB. Nowy wzór Kwestionariusza Osobowego Ucznia obowiązuje wszystkich uczniów .

Plan zajęć  zostanie podany na zebraniu organizacyjnym rozpoczynającym rok szkolny 2014/2015 dnia 4 września ( czwartek) o godz. 17. 00

2014 Koncert Roczny SOB - informacje

UWAGA!!!

Koncert Roczny SOB

CENTRUM KONGRESOWE Uniwersytetu Przyrodniczego
ul. Akademicka 15

13 czerwca (piątek) – próba kostiumowa

Zbiórka dzieci w Centrum Kongresowym godz. 15.30–15.45
- próba I części godz. 16.00 – 18.00
(rodzice odbierają dzieci z grup - A0, A, B, C około godz. 18.00)
- próba II części godz. 18.00 – 20.00

14 czerwca (sobota) – Koncert godz. 1700

Zbiórka dzieci w „Centrum Kongresowym” godz. 15.45 – 16.00
(rodzice odbierają dzieci bezpośrednio po zakończeniu)
- zakończenie koncertu około godz. 19.00

15 czerwca (niedziela) – KONCERT GALOWY godz. 17.00

Zbiórka dzieci w „Centrum Kongresowym” godz. 15.45 – 16.00

(rodzice odbierają dzieci bezpośrednio po zakończeniu)
- zakończenie koncertu około godz. 19.15


UWAGA!!!

Wszystkie grupy oddają kostiumy po koncercie niedzielnym.

ZWROT KOSTIUMÓW POWINIEN BYĆ ODNOTOWANY PRZEZ NAUCZYCIELA GRUPY.


Kostiumy sceniczne

Będą wydawane w grupach wg. planu zajęć:

5 czerwca (czwartek)
6 czerwca (piątek))
7 czerwca (sobota)

Próby kostiumowe w grupach wg. planu zajęć:

9 czerwca (poniedziałek )
10 czerwca (wtorek)
11 czerwca (środa)

Dodatki i rekwizyty będą wydawane również w poszczególnych grupach.


Próby dodatkowe w szkole


28 maj (środa) – finał
(wszystkie grupy)

Część I widowiska :
3 czerwca (wtorek) – godz. 16.30 - 18.00
(wszystkie grupy)

Część II widowiska :
4 czerwca (środa) – godz. 16.30 - 18.30
(grupy D, H, Mł. )

Zapisy do naszej nowej szkoły baletowej

Od października 2014 wprowadzamy nową formę zajęć o profilu szkoły baletowej. W tym formacie kształcenie odbywało się będzie z uwzględnieniem zajęć edukacyjnych obowiązujących w profesjonalnym szkolnictwie baletowym.

Przyjmowane będą dzieci w wieku 9-10 lat oraz 12-13 lat na podstawie sprawdzianu kwalifikującego. Zapisy do klas pierwszych przyjmowane będą 16 -21 czerwiec 2014 i 25 sierpień -19 wrzesień 2014 w godzinch 16 -18.

Przesuchanie kandydatów odbędzie się 23 września 2014 (wtorek) o godzinie 18.00 i 27 września 2014 (sobota) o godzinie 12.00

Zajęcia Szkoły Baletowej rozpoczną się 14 października 2014.

Ognisko Baletowe rozpoczyna zajęcia 8 września 2014.

 

Pobyt w Neerpelt

Grupa Młodzieżowa SOB po raz kolejny gościła w dniach 17-23 marca w belgijskim Neerpelt na zaproszenie grupy tanecznej "Imago Tijl". Punktem kulminacyjnym wizyty był wspólny koncert, który odbył się na scenie Teatru Miejskiego w Lommel.

foto Kaja Kurczuk