Zapisy do naszej nowej szkoły baletowej

Od października 2014 wprowadzamy nową formę zajęć o profilu szkoły baletowej. W tym formacie kształcenie odbywało się będzie z uwzględnieniem zajęć edukacyjnych obowiązujących w profesjonalnym szkolnictwie baletowym.

Przyjmowane będą dzieci w wieku 9-10 lat oraz 12-13 lat na podstawie sprawdzianu kwalifikującego. Zapisy do klas pierwszych przyjmowane będą 16 -21 czerwiec 2014 i 25 sierpień -19 wrzesień 2014 w godzinch 16 -18.

Przesuchanie kandydatów odbędzie się 23 września 2014 (wtorek) o godzinie 18.00 i 27 września 2014 (sobota) o godzinie 12.00

Zajęcia Szkoły Baletowej rozpoczną się 14 października 2014.

Ognisko Baletowe rozpoczyna zajęcia 8 września 2014.